Komplexní zpracování dat pro zdravotní pojišťovny

  • pořízení  dat z papírových dokladů ( osobně, zasláni na email)
  • zpracování pořízených dat 
  •       a) dle aktuálního datového rozhraní 
  •       b) dle uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami ( kapítace, paušál, dle výkonů.)
  •       c) dle aktuálně platného číselníku
  • fakturace
  • odeslání vyúčtování  a dávek na portály jednotlivých zdravotních pojišťoven
  • zpracování oprav
  • konzultace ke smlouvám, výkonům
  • analytická činnost ( dle požadavku klienta – statistiky, rozbory,…)